Wydrukuj to Strona

Składki członkowskie

wpisowe: 50,00 zł
składka członkowska miesięczna:  20,00 zł / kwartalna:  60.00 zł / roczna:  240,00 zł

wpłaty prosimy kierować na konto ING Bank Śląski nr:
78 1050 1025 1000 0023 0191 5191
adresat: Stowarzyszenie Mieszkańców ‚Miłe Sąsiedztwo”
adres: ul. Wał Miedzeszyński 420A/22, 03-994 Warszawa
cel wpłaty: wpisowe / składka miesięczna, kwartalna lub roczna

PROSIMY O REGULARNE I TERMINOWE WPŁATY

Permalink do tego artykułu: http://smms.naszeosiedle.pl/skladki-czlonkowskie/